Holzdübel 50

Lagerkatalog2017

K5 Holzdübel 50 FACETT HARZGALLENFLICKEN Querholzplättchen d = mm 10 mm hoch ART-NR FACETT HARZGALLENFLICKEN LE PREIS BE VPE R ART-NR KIEFER d = LE PREIS BE VPE R 3637721 KIEFER G 22 200 ST PK 70,56 PK 1 W 3637078 10MM 1 KG KG 44,13 1KG 1 W 3637722 FICHTE G 2 500 STUECK PK 64,80 PK 1 W 3637080 15MM 1 KG KG 16,15 1KG 1 W 3637090 20MM 1 KG KG 14,38 1KG 1 W 3637100 25MM 1 KG KG 13,00 1KG 1 W 3637110 30MM 1 KG KG 12,41 1KG 1 W 3637120 35MM 1 KG KG 12,48 1KG 1 W AST-SPOT NATURÄSTE 3637130 40MM 1 KG KG 12,77 1KG 1 W 3637140 50MM 1 KG KG 13,59 1KG 1 W ART-NR FICHTE d = LE PREIS BE VPE R 3637145 10 MM 1 KG KG 45,90 1KG 1 W 3637150 15 MM 1 KG KG 15,46 1KG 1 W 3637160 20 MM 1 KG KG 13,59 1KG 1 W 9 mm hoch. Fichte. ART-NR FICHTE LE PREIS BE VPE R 3637170 25 MM 1 KG KG 13,49 1KG 1 W 3637453 X9 MM ST 12,62 %ST 100 W 3637179 35 MM 1 KG KG 12,00 1KG 1 W 3637180 30 MM 1 KG KG 11,62 1KG 1 W 3637181 40 MM 1 KG KG 13,10 1KG 1 W ART-NR EICHE d = LE PREIS BE VPE R 3637182 20 MM 1 KG KG 37,23 1KG 1 W 3637183 25 MM 1 KG KG 35,07 1KG 1 W 3637184 30 MM 1 KG KG 30,91 1KG 1 W 3637185 35 MM 1 KG KG 34,37 1KG 1 W 3637186 ICHE 40 MM 1 KG KG 32,64 1KG 1 W HOFFMANN SCHWALBEN Lamelloplättchen BE = Tsd ART-NR LAMELLO GR O 47X15X4 MM LE PREIS BE VPE R 3637430 GR.0 ST 42,00 TST 1000 E ART-NR LAMELLO GR 3 55X30X4 LE PREIS BE VPE R 3637445 GR.3 ST 60,48 TST 1000 E ART-NR W1 7X5,5 LE PREIS BE VPE R 3637900 18 MM 1000 ST PK 46,00 1PK 1 A 3637901 6 MM 1000 ST PK 37,00 1PK 1 A 3637902 3637903 14 MM 1000 ST PK 42,00 1PK 1 A ART-NR LAMELLO GR 10 53X19X4 MM LE PREIS BE VPE R 3637904 3637440 GR.10 ST 45,19 TST 1000 E ART-NR W2 10X8 LE PREIS BE VPE R 3637905 9,5 MM 1000 ST PK 52,00 1PK 1 A 3637906 6,0 MM 1000 ST PK 51,00 1PK 1 A 3637910 12 MM 1000 ST PK 52,00 1PK 1 A 3637915 14 MM 1000 ST PK 52,50 1PK 1 A 3637916 22 MM 1000 ST PK 57,00 1PK 1 A 3637917 25,4 MM 1000 ST PK 57,00 1PK 1 A 3637920 15,8 MM 1000 ST PK 53,00 1PK 1 A ART-NR W9 HOLZ 02 LE PREIS BE VPE R ART-NR LAMELLO GR 20 56X23X4 MM LE PREIS BE VPE R 3637925 #NV #NV #NV #NV #NV ### 3637450 GR.20 ST 34,88 TST 1000 E 3637930 #NV #NV #NV #NV #NV ### Befestigung 032017 Holzdübel 50 250 von 462


Lagerkatalog2017
To see the actual publication please follow the link above